Regulamin2019-01-21T11:24:42+00:00

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym GORILLAFOODS.

  2. Sklep Internetowy GORILLAFOODS działający pod adresem www.gorillafoodspl prowadzony jest przez firmę ART-MET Przemysław Kinczel, ul. Kleczwska 32, 01-826 Warszawa, NIP 1181349504, Regon : 146195080.

§2. Składanie zamówień

 1. Sklep GORILLAFOODS prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

  2. Kupujący składa zamówienie wybierając produkty („wkładając do koszyka”) a po ich skompletowaniu zatwierdzając formularz zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

  3. Sklep realizuje zamówienia do 3 dni roboczych. Zamówienie należy złożyć najpóźniej w poniedziałek do godz. 14-tej.

  4. Produkty prezentowane na stronie sklepu z kategorii warzywa, owoce nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Są to produkty naturalne wytworzone przez naturę lub są wynikiem procesu produkcyjnego, w którym nie jest możliwe i celowe wytwarzanie identycznych produktów. Wszystkie pozostałe prezentowane produkty dokładnie odzwierciedlają ofertę sklepu.

  5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

  6. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

  7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

  9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe.

§3. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Dane Osobowe) pozyskanych w trakcie przygotowania, zawierania oraz realizacji transakcji za pośrednictwem serwisu internetowego gorillafoods.pl jest ART-MET PRZEMYSŁAW KINCZEL z siedzibą przy ul. Kleczewska 32, 01-826 Warszawa.
Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkownika sklepu internetowego gorillafoods.pl (dalej Państwo, Klient) podczas zakładania konta na gorillafoods.pl lub w trakcie zawierania transakcji bez zakładania konta.
Zakres pozyskiwanych danych:
imię i nazwisko
adres e-mail,
adres dostawy,
bank oraz numer konta bankowego, na który zwracane są należności wynikające z nadpłaty lub wartości uznanych reklamacji produktów
numer telefonu
numer NIP (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
historia komunikacji z Biurem Obsługi Klienta
historia transakcji
udzielone zgody
Cel gromadzenia Danych Osobowych
zawieranie i realizacja łączącej nas z Państwem umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów,
realizacja przewidzianych prawem obowiązków gorillafoods.pl, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,
przesyłanie newslettera.
Okres przetwarzania danych osobowych:

Uzależniony od celu przetwarzania:
• zapisanie się do newslettera – odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili złożenia przez Użytkownika deklaracji o rezygnacji z newslettera ,
• realizacja zamówień – odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat,
• realizacja dostawy odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat.

Usługi zewnętrzne/Odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym przekazywane są Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:
dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
podmiot realizujący dostawę towarów
dostawca płatności
biuro księgowe
hostingodawca
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Ciasteczka
ekonisza.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Państwu m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można
usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
zapamiętywania informacji o sesji
udostępniania funkcji Sklepu

Państwa uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo żądania:
dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
A także:
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
Jeśli uznają Państwo, że ich dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@gorillafoods.pl lub telefoniczny 519 722 680.

§4. Dostawy

1. Zamówienia są realizowane własnym transportem wyłącznie na terenie Warszawy i w jej okolicach. Do Klientów mieszkających poza Warszawą paczki wysyłane 1 dzień po zamówieniu towaru i firmą kurierską DHL.

2. Zamówienie realizowane jest określonego z góry dnia dla danego obszaru Warszawy i okolic.

3. Realizacja zamówienia odbywa się poprzez dostarczenie zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego/adres dostawy.

4. Jeżeli zamawiane były produkty na wagę, w dniu dostawy Kupujący (z Warszawy) otrzymuje ze sklepu e-maila z informacją o ostatecznej kwocie do zapłaty.
Kupujący spoza Warszawy otrzymuje e-maila dzień wcześniej, w momencie drukowania paragonu.

 1. Do każdej paczki z zakupami dołączany jest dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura – potwierdzający dokonanie transakcji.

§5. Formy płatności

1. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

a) gotówką przy odbiorze: należność pobiera dostawca zakupów.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe koszty (tzw. pobranie);

Kupujący z Warszawy mogą również zapłacić za zakupy kartą płatniczą. Podczas składania zamówienia należy wybrać formę płatności –

Przy odbiorze”

.

b) przelewem elektronicznym poprzez platformę dotPay.
Przy wyborze tej formy płatności nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty obciążające Klienta.

Po zaznaczeniu tej formy płatności Kupujący przekierowywany jest na stronę wybranego banku, gdzie Kupujący potwierdza wypełniony szablon przelewu. Korzystając z tej formy płatności w ciągu kilkunastu minut Sklep otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie.

2. Przy zamówieniach produktów, które sprzedawane są na wagę mogą zdarzyć się sytuacje, że ostateczna kwota do zapłaty będzie się różniła od kwoty zatwierdzonego przez Kupującego zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie mailem w dniu dostawy przed dostarczeniem zakupów.

3. Jeżeli Kupujący wybierze płatność za zamówienie przelewem elektronicznym, wówczas ewentualna nadpłata zostanie Kupującemu zwrócona gotówką w dniu dostawy zakupów.
Jeżeli wartość zamówienia będzie wyższa niż kwota przesłana przelewem elektronicznym, wówczas Kupujący zostanie poproszony o wyrównanie różnicy gotówką w momencie dostawy zakupów.

4. Sklep ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby ewentualne różnice wartości były jak najmniejsze.

5. Gdy Kupujący dokona płatności przelewem elektronicznym za zamówienie a następnie je anuluje cała kwota wpłacona przez Kupującego zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.

§6. Reklamacje i zwroty

1. Ponieważ warzywa i inne świeże artykuły spożywcze, które dostarczamy mają krótki termin przydatności do spożycia, Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu zakupów zawiadomić sklep (drogą mailową lub telefoniczną) o swoich zastrzeżeniach do jakości produktu.
Reklamacje produktów, które mają długi okres przydatności do spożycia powinny być zgłaszane nie później niż określony na opakowaniu termin trwałości. Forma rekompensaty zostanie ustalona wspólnie z Kupującym.

§7. Postanowienia końcowe

1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu gorillafoods.pl . Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.gorillafoods.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

2. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu www.gorillafoods.pl

3. Spory wynikłe z transakcji między Kupującym a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego.